หาจับจองมาเป็นเจ้าของกันหรือยังเอ่ย สำหรับดีวีดีอันนี้ ราคาปก 5